Пещера „Козарника“

Пещера Козарника се намира на 8 км. северно от гр. Белоградчик на пътя Белоградчик – Орешец. От 1996 в пещерата се извършват археологически разкопки, организирани от Археологическия институт на Българската академия на науките. Те разкриват къснопалеолитна култура от 37-34 хилядолетие пр.н.е. Пещерата е обитавана през средния палеолит, но най-голямо значение имат най-долните пластове. Те са датирани на възраст от преди 1,4 милиона години. В тях е открит зъб на представител на рода Homo, може би Homo erectus. Това е най-старото сведение за присъствие на хора в Европа. Силни спорове предизвиква и друга находка от раннопалеолитните пластове в пещерата Козарника. Това са няколко кости, датирани от преди 1,2-1,4 милиона години, по които има нанесени поредици от резки. Според археолозите, извършващи разкопките, те са направени умишлено, а не са случаен резултат от обработката на месото на животното.