Пещера „Венеца“

Пещера Венеца се намира в местността Краище на около 3 км. от гара Орешец и на 14 км. от град Белоградчик. Пещерата е облагородена със средства по европрограма, с цветно осветление и могат да се видят уникални красиви образувания. Дължината й е около 200м, разпределени в 5 зали с денивелация 26м. Отнема около час и половина за разглеждане.
Пещера Венеца се смята за една от най-красивите в страната заради многото на брой и различни образувания. За красотата допринася и цветното осветление, което представя различните образувания по един съвсем различен за България начин.
Можете да видите следните образувания: ледени кристали, сталактити, сталагмити, аргонитни кристали, гроздовиден сталактит (много рядко се среща в пещерите в България) и др. По целия под са разпръснати различни на цвят кристали, дължащи се на кристализацията на водата и минералите в заобикалящите ги скали.