Общи условия

Общи условия и правила за Резервация и Плащане на Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора – гр. Белоградчик, представлявани от Драките 2017 ЕООД, БУЛСТАТ 204504206, гр. Белоградчик ул. 3 март 37

Уважаеми Клиенти,
За да направите резервация е необходимо да посочите следните лични данни, като име, адрес, телефонен номер и е-мейл. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Предоставената от Потребителя информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с неговата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.
Преди да подаде заявка за резервация, отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите Условия за Резервация и Плащане на Драките 2017 ЕООД, която стопанисва и управлява Къщи за гости Драките, Бедрок и Зора в гр.Белоградчик. Страните по споразумението са Драките 2017 ЕООД и Потребителя. Ако, трето лице е направило резервацията от името на Потребителя, то това лице се задължава към отношението на Драките 2017 ЕООД за всички задължения, произтичащи от договора за настаняване в Къщи за гости Драките, Бедрок и Зора като солидарен длъжник заедно с Потребителя. Всяка резервация ще бъде счетена за акт (или заявкa) за закупуване на съответното настаняване, обект на тази резервация. При неспазване на някое от условията за плащане на потвърдената резервация, тя се счита за отказана от страна на Потребителя.

Потребителя трябва да е съгласен и да приема тези условия. Ако Потребителя не приема Общите Условия за Резервация и Плащане, заявката му няма да бъде разгледана.

 

Резервации, Записване, Настаняване:

Заявките за резервации се извършват съгласно един от следните начини:
a. Чрез попълнена и изпратена заявка за резервация от официалната интернет страница на Къщи за гости „ Бедрок, Драките и Зора ‘’ – https://hotelbedrock.com
b. Чрез e-mail: [email protected] или чрез резервация на посочените в сайта телефони за връзка.
След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще бъдете уведомени за възможността резервацията Ви да бъде направена.

 

Условия за Настаняване:

Настаняване: След 14:00 часа
Напускане: До 12:00 часа
Настаняването в Къщата за Гости се осъществява посредством представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя направил резервацията.
Домашни любимци се приемат.

 

Цени и Заплащане:

Цените публикувани в интернет страницата на Къщи за гости Драките, Бедрок и Зора са с включено ДДС и Туристически данък.Общата дължима сума от Потребителя се калкулира в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и т.н.
Драките 2017 ЕООД си запазва правото да променя цените и специалните оферти в интернет страницата на Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора – https://hotelbedrock.comhttp://www.drakite.com/
При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти. При потвърждение за възможност да бъде извършена резервацията от страна на Драките 2017 ЕООД или по-конкретно Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора, Потребителят трябва да заплати дължимата по конкретната резервация сума в размер на 30% в рамките на 24 часа. След изтичане на посочения срок и непостъпило плащане, резервацията се счита за анулирана. В случай, че Потребителя е възпрепятстван да плати сумата за извършена вече резервация, е необходимо да уведоми Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора на e-mail: [email protected] или на телефон: + 359 888 713 539.

При неспазване на това условие Драките 2017 ЕООД представляваща Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора не носи морална, материална или друга отговорност за анулацията на направената резервация. Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно направена след потвърждение чрез е-мейл от наша страна, че е получено вашето капаро от 30% по нашата банкова сметка. Потребителят потвърждава, че е пълнолетен гражданин ( навършени 18 години ). Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да се увери, че всички детайли са верни.

 

Условия за Анулации и Промени по Резервации:

Всяка анулация, неизползване или промяна на вече платена резервация трябва да бъде изпратена писмено от Потребителя до Драките 2017 ЕООД представляваща Къщи за гости „Бедрок, Драките и Зора“ на e-mail: [email protected]
Драките 2017 ЕООД възстановява при поискване заплатената сума без да начислява неустойка, както следва:

а. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват до 20 дни преди датата на настаняване, като се заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума. След този срок Драките 2017 ЕООД задържа като неустойка полученото капаро от 30% с което е извършена резервацията. Този случай важи и при непристигане на туристи на посочената дата на резервация, освен ако не са уведомили своевременно Къщи за гости „ Бедрок, Драките и Зора ‘’ представлявани от Драките 2017 ЕООД за промяна на обстоятелствата / напр.анулация, смяна на датата за резервация и не са минали повече от 20 дни. /
b. В случай, че Потребителя се откаже от резервация, касаеща периоди за настаняване по време на Национални празници в т.ч ( Коледа, Нова Година, Великден, Студентски празник ), анулации на вече заплатени резервации без неустойка се извършват до 60 дни преди датата на настаняване, като се заплаща само 5% разход за транзакция при връщане на сума.След този срок, анулации не се приемат и полученото капаро от 30% с което е извършена резервацията няма да бъде възстановено, а резервацията ще бъде считана за анулирана!
c. При необходимост от връщане на платени суми, същите ще бъдат възстановени единствено с кредитна операция по картата на картодържателя или банковата му сметка, с която е платена резервацията в срок от 30 дни, считано от датата на съответната анулация и съобразно предходните две точки.
d. Драките 2017 ЕООД си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други независещи от нас причини. В тези случай Драките 2017 ЕООД ще предриеме следните действия:
– Ще предложи на Потребителя настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени или
– Ще възстанови платените от клиента суми в 30-дневен срок от датата на получаване на писмено искане от Потребителя, като няма да дължи неустойки на същия.

 

Видове Плащания:

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

1) По електронен път с дебитна или кредитна карта: VISA, VISA ELECTRON, V PAY, JCB, DINNERS, AMEX, MASTER CARD, MAESTRO и карти с логото на БОРИКА. ( Проверете дали картата ви е отворена от Вашия издател за транзакции в Интернет ).
2) Чрез банков трансфер
3) Чрез системите за електронни разплащания на Epay.bg или Paypal.com

Плащането трябва да се осъществи в рамките на 24 часа. Ако резервацията не бъде платена в указания срок, тя се счита за анулирана, освен в случаите когато датата на резервацията не съвпадне с края на работната седмица / събота, неделя /. В този случай плащането трябва да се извърши в първия работен ден от седмицата, освен ако не е договорено друго между Потребителя и Къщи за гости „ Бедрок, Драките и Зора ‘’ представлявани от Драките 2017 ЕООД.

  • При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна / кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

 

Допълнителни уловия:

Драките 2017 ЕООД представляваща Къщи за гости „ Бедрок, Драките и Зора ‘’ предоставя на клиента хотелска услуга, съгласно заявката за регистрация от уебсайта или е-мейла и условия, описани подродбно в Общите условия за резервация.

1. Права и задължения на страните:
1.1. Драките 2017 ЕООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
1.2. Драките 2017 ЕООД се задължава да не променя цената на заплатените, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
1.3. В случай, че Потребителят желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги или има специфични изисквания по отношение на настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Драките 2017 ЕООД ще направи всичко възможно, за да ги удовлетвори, но не гарантира безусловно изпълнението им.
1.4. При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена от Потребителя в писмен вид посредством електронната поща: [email protected] или посредством Резервационната форма в уебсайта: https://hotelbedrock.com
1.5. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно Условията за анулация.
1.6. Драките 2017 ЕООД не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства.
1.7. Драките 2017 ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
1.8. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място в Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора, с цел отстраняването им. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Потребителят трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 10 работни дни след съставянето му Потребителят ще получи официалното становище по проблема от Управителя на Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора
1.9. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на Потребителя, не се възстановяват.
1.10. Всички цени, обявени в уебсайта Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора –  https://hotelbedrock.com, както и в е-мейл съобщенията, изпратени до Потребителя са в лева и са крайни / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия /.
1.11. Драките 2017 ЕООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уебсайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.
1.12. Потребителят декларира, че посочените от него в бланката за резервации телефони и е-мейл действително могат да бъдат използвани от Драките 2017 ЕООД при необходимост.
1.13. Документи, които Драките 2017 ЕООД издава на Потребителя при потвърдена и платена резервация:

  • Потвърждение на резервация, гарантиращо правото за настаняване
  • Фактура за платената сума по направена резервация

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
Ако на сайта има и цени в други валути, освен в Български лев, то те са само за информативни цели.
Резервацията Ви е гарантирана само след извършване на плащане към Къщи за гости Бедрок, Драките и Зора.
Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: [email protected] или позвънете на тел: + 359 888 713 539.