Крепост „Калето“

Може да намерите много информация за крепост Калето но каквото и да прочетете, тя няма да може да опише невероятната красота на скалите, в които са изградени крепостни стени извисяващи се на десетки метри.
Сред многото туристически дестинации в град Белоградчик несъмнено Белоградчишката крепост „Калето” е на челно място. Тя е построена още през римско време през І – ІІІ век от Христа. Крепостта започва да изпълнява отбранителни функции на Рим, а после и на Византия. По времето на Иван Срацимир се изграждат допълнителни отбранителни съоръжения и така се превръща в една от най- укрепените крепости. Френски и италиански инженери също участват в разширението и внасят европейски мотиви в крепостта.
Крепост „Калето” е естествено укрепена и крепостни стени има само от северозапад и югоизток. От другите страни крепостта е пазена от скалните масиви. Стените са с дебелина 2 метра и високи до 12 метра. В крепостта са оформени три двора свързани помежду си с крепостни порти. Площта на крепостта е над 10 декара. За защитниците си е имала кладенец, в които се събирала дъждовна и снежна вода. Освен това крепостта „Калето“ е била съоръжена с мелници и складове за зърно, което осигурявало самостоятелност при продължителна обсада.
Белоградчишката крепост „Калето” е водеща в 100-те национални обекта.