Други

Районът е пълен с много други интересни места, които може да се посетят, например: Анище, Боров камък, Джамия „Хаджи Хюсеин“, Панова къща и много други. Ако искате да посетите някои от местата, може да се обърнете към вашия домакин, който ще ви съдейства със съвети, транспорт и др.
Едно от незабравимите места е Боров камък – Местната легенда гласи, че от Боров камък душите поемали към отвъдното. „За преминаването на душите в отвъдното са потребни върхове. Колкото по-остри и високи са, толкова по-лесно и по-добре става преминаването. Боров камък е съвършен в това отношение. За тази цел човек трябва да отиде сам. Боров камък е толкова силен в това отношение, че засмуква дори душата на жив човек, ако той отиде сам и се отпусне за 20 минути“, пише Кирил Кирилов.
Две пещери има около Боров камък. Едната е Проходна и е нещо като пещера на желанията. В нея древните обитатели на тези земи са оставяли малки камъчета с надежда да се изпълнят желанията им. Другата пещера има сферична форма. В нея е изсечен прозорец с формата на правоъгълен триъгълник. Когато се погледне през него, Боровишкият манастир се вижда точно в средата на прозореца, което показва, че в миналото на мястото на манастира е съществувало някакво светилище, с което тази обител е била функционално свързана.
Влюбени се хвърлили от камъка, Легендата гласи, че двамата влюбени Борис и Елица паднали от Боров камък. Те бягали от гнева на бащата на момичето. Потънали в скалата и на тяхно място израснали бор и елха. Боровият камък представлява една наистина величествена скала, образувана от ерозията през последните няколко милиона години. Макар да е част от Белоградчишките скали, Боровият камък се отличава със своите внушителни размери – височина 113 метра, дължина 180 метра и широчина около 120 метра.
Скалата е разцепена на две, като източната част е по-голяма, както по площ, така и по височина. Западната е малко по-ниска и е с по-заострено било. Названието е много старо и произхожда от боровете по билото му, които очевидно са го украсявали от дълбока древност. Оттам е и названието на самото село Боровица.
До селото се намира и боровишката река приятно и прохладно място с няколко много добри места за къпане както и водопад „Бобока“. Посетете и намиращата се наблизо винарна.