Музеи

В Белоградчик има два музея. Историческият музей се помещава в  „Пановата къща“, обявена за паметника на културата в стила на предбалканската възрожденска архитектура. Строена е през 1810г. Тя е двуетажна, с обрамчени с дъски стени, с два чардака, с изграден от камък първи и еркерно издаден втори етаж. Това архитектурно бижу на Белоградчик е скътало в себе си битът и народната култура, стремежът към красота и жажда на българина за свобода през епохата на българското Възраждане. Разполага с експозиция от 8 000 експоната отразяваща бита, поминъка и борбите на населението от този край през XVIII и XIX век. Особено внимание е отделено на националноосвободителните борби от 1850г., на Освобождението на България и района от османско иго и на Сръбско-Българската война.

Единственият в Северо-Западна България природонаучен музей се намира в Белоградчик. Растителният и животинският свят в района е богато разнообразен. Срещат се редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България (някои от тях единствено в този район на света: Български ерантис, Томасиниев минзухар, Тъмнопурпорна метличина, Сръбска рамонда). Широко представено е сем. Салепови (Орхидеи). Експонатите са подредени на екологичен принцип, което позволява да се добие ясна представа за взаимоотношенията в природата. Разгледайте и летен театър „Гъбите“.