Рабишко езеро

Рабишко езеро е най-голямото по площ вътрешно езеро в България (7,8 кв км.). Намира се до село Рабиша в близост до пещера Магурата. Дълбочината му достига 35-40 метра. При разместването на земните пластове се оформя локална котловина, дъното на която впоследствие се запълва със значително количество вода. Това е изключително рядко срещаната природна аномалия.
Езерото няма водосборен басейн и е безотточно, но в представите и вярванията на средновековния българин водата би трябвало винаги да е в движение. Народът мислел, че в планините има огромни кухини (подземни пещери), пълни с вода. Тази вода по подземни пътища се показва и изтича на някое място, наречено врело. Във водите живеят самодивите, халите и дяволите. Захранва се от извор което личи от вкуса и цвета на водата, вкуса на водата е сладък, без никакъв дъх, а цвета бистър. Езерото предлага идеални условия за сърф, риболов и плуване. Водният живот главно се състои от шаран, толстолоб, бял амур, сом. Има сомове които достигат до над 300кг.
От години местните хора говорят за странната твар в Рабишкото езеро. В езерото живее чудовище наречено от местните на галено „Раби„, то представлява животно с глава на бик, без рога, хриле на делфин, а задните му крака са като плавници на тюлен. Ако го срещнете по добре не се доближавайте до него.